Girl with Windmill Toy

שיפור הויסות הגופני והרגשי אצל ילדים ובני-נוער

 לילדים בעלי קשיים בויסות רגשי והתנהגותי

 לילדים הסובלים מסימפטומים גופניים בתגובה לבעיות רגשיות - מצבים פסיכו-סומטיים

לילדים המתמודדים עם הפרעת קשב וריכוז

קשיים בויסות רגשי והתנהגותי

היכולת לווסת את תגובותינו הרגשיות וההתנהגותיות הינה אחד מהמפתחות החשובים ביותר להשתלבות   בחברה ולהצלחה בלימודים ובהמשך החיים.

ילדים צעירים מתקשים פעמים רבות לשלוט ברגשותיהם, חלקם נוטים להגיב למצבים יומיומיים בתגובה רגשית לא פרופורציונלית, מתפרצים בזעם, פועלים בלי לחשוב או מראים שינויים קיצוניים במצב-הרוח.

דפוס זה עשוי לחלוף מעצמו ככל שהילד מתבגר והופך בשל יותר. אולם, כאשר הדפוס נמשך ופוגע בתפקודו היומיומי  של הילד, כמו-גם משפיע על הקשרים החברתיים שלו ועל היחסים במשפחה - מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי.  

יכולת הויסות היא בעלת מרכיב מולד משמעותי ולרוב כאשר הורים מתארים קושי בשליטה רגשית אצל ילדם, הם מזהים דפוס זה של "טמפרמנט קשה" כבר מינקות (למשל מתארים שבכה הרבה כתינוק, התקשה להירדם, הרגלי האכילה היו קשים, או שהראה רגישות למגע).

עם זאת, על אף "נתוני הפתיחה" המאתגרים, היכולת לווסת ולשלוט בתגובותנו הרגשיות וההתנהגותיות היא גם נרכשת וניתנת ללמידה. למידה כזו יכולה להתרחש באופן טבעי וספונטאני אל מול מודל הורי שהילד לומד להפנים. אך כאשר היא אינה מתרחשת באופן טבעי, ניתן , ללמוד זאת  בתהליך טיפולי.

 מצבים פסיכוסומאטיים 

אצל ילדים, אשר היכולת הורבלית שלהם בדרך-כלל פחות מפותחת מזו של מבוגרים, פעמים רבות אנו נתקלים במצבים בהם הקושי הרגשי "מדבר" באמצעות הגוף. למשל, ילד הסובל מחרדות הקשורות לתפקודו הלימודי או החברתי, יחווה כאבי בטן לקראת ההליכה לבית-הספר. מדובר בכאבים ממשיים, שהילד באמת סובל מהם, אולם מקורם רגשי (כאבים סומטיים) ולכן ניתן לטיפול בכלים המסייעים להגברת הויסות הגופני והרגשי. על מנת לטפל ביעילות במצבים אלה, יש להתייחס הן למקור הרגשי של הכאב והן לסימפטום הגופני עצמו.

כיצד מתבצע הטיפול?

בשלב ראשון אני מבצעת הערכה מקיפה של מצבו הרגשי של הילד, לצורך בניית תכנית טיפולית שתהיה מותאמת באופן ספציפי ומיטבי עבורו. בבחירת הכלים הטיפוליים אני לוקחת בחשבון  משתנים של גיל הילד, מידת שיתוף הפעולה, הבעייה הספציפית שבגינה הגיע לטיפול, משתנים משפחתיים ונסיונות טיפוליים קודמים. בעקבות זאת אני בונה תכנית טיפולית אשר כוללת אחד או יותר מבין הגישות והכלים הטיפוליים הללו:

ביופידבק, מיינדפולנס, התמקדות (focusing) ו-CBT. בהתאם לסימפטום ולגיל הילד, הטיפול עשוי לכלול הדרכה להורים.

טיפול הממוקד בהגברת הויסות הגופני והרגשי, עשוי לשפר את תפקודם של ילדים המתמודדים עם הפרעת קשב וריכוז ובפרט ילדים המתמודדים עם נטייה לאימפולסיביות. זאת כחלק מטיפול מערכתי בהפרעת קשב וריכוז.