מאמרים ופרסומים

Parent and Child

גמישות פסיכולוגית הורה-ילד:

מודל טיפולי של הדרכת הורים בגישת ACT

מאת עדי הירש

תקציר המאמר:

גישת Acceptance and Commitment

Therapy - ACT הינה גישה המשתייכת לגל השלישי של הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי, ואשר במוקדה טיפוח גמישות פסיכולוגית. מחקרים מצאו כי קיים קשר בין גמישות פסיכולוגית של הורים לבין זו של ילדיהם וכי עבודה טיפולית עם הורים בגישת ACT, המתמקדת ביצירת גמישות פסיכולוגית, הינה בעלת השפעות מיטיבות על ההורים, על ההורות ועל הילד. במאמר זה אתאר מודל טיפולי שפיתחתי – "גמישות פסיכולוגית הורה-ילד" – שהינו מודל של עבודה טיפולית הממוקדת בהורים, בגישת ACT. המודל מתבסס על ששת תהליכי הליבה של ACT, שנועדו לטפח גמישות פסיכולוגית וכמו כן, שואב את ההשראה למבנהו מגישות אינטרסובייקטיביות, בכך שנותן ביטוי הן לקשר הורה-ילד והן לסובייקטיביות של כל אחד מהם בנפרד. המודל נועד לתת למטפלים העובדים עם הורים וילדים כלים להבנה ולהמשגת מקרה במונחים של ACT, לצד הצעות להתערבויות טיפוליות מגוונות בעבודה ממוקדת עם הורים.

 
הדרכת הורים קורונה.jpg

הדרכת הורים בימי קורונה בגישת ACT - מדוע וכיצד?
מאת עדי הירש

בתקופה הנוכחית, אנו המטפלים, כמו גם מטופלינו, מתמודדים עם התפשטות של מגיפת הקורונה, וכן עם חשיפה להנחיות המצמצמות ומגבילות באופן משמעותי את שגרת החיים לה הורגלנו. במסגרת מאמר זה, אתייחס לחשיבותה ודרך יישומה של עבודה טיפולית עם הורים, במצב הנוכחי, אף יותר מאשר בשגרה וכן אתייחס לשאלה – כיצד גישת ACT עשוייה לסייע לנו כמטפלים לקדם את התהליך הזה באופן אפקטיבי. היות ומצב המשבר משפיע הן על מטופלינו והן עלינו, כמטפלים וכבני-אדם, אתייחס גם לתהליכים הפנימיים כמו גם לדרכי ההתנהלות שלנו כמטפלים, אשר עלינו לשים לב אליהם בבואנו לעבוד עם הורים.