Human head as a set of puzzles on the wo

אבחון פסיכודידקטי

יצירת הבנה אינטגרטיבית וסלילת דרך להתגברות על הקשיים ולמיצוי הפוטנציאל

אבחון פסיכודידקטי הינו תהליך מקיף ומעמיק, שמטרתו לייצר הבנה אינטגרטיבית אודות יכולותיו ותפקודו של הילד, לצד המלצות יישומיות מפורטות עבור הילד, ההורים והמסגרת החינוכית.

האבחון עוסק בשאלה כיצד הילד מארגן את מלוא יכולותיו, כישוריו, הקשב שלו וכוחותיו הרגשיים לכדי תפקוד במציאות ומה הגורמים שפוגעים ביכולתו להביא את מלוא הפוטנציאל לידי ביטוי. כמאבחנת, אני שמה דגש על איתור כוחותיו

ויכולותיו של הילד, לא פחות מאשר על איתור הקשיים ובכך מובילה תהליך מעצים, שמאפשר לילד ומשפחתו להכיר בכוחותיו ומתווה את הדרך להתגבר על המכשולים בדרך למיצוי הפוטנציאל. מתוך כך יינתנו המלצות מפורטות המותאמות ספציפית לילד.

למשל, כאשר ילד מתמודד עם קשיים לימודיים והישגים נמוכים, הדבר עשוי לנבוע מגורמים מולדים, כגון ליקוי למידה או הפרעת קשב, אך גם עשוי להיגרם כתוצאה מגורמים רגשיים כמו חרדת בחינות. בתהליך האבחון ניתן לבצע אבחנה מבדלת באשר לגורמים המובילים לפגיעה בתפקודו של הילד ולבנות תכנית התערבות המותאמת  לצרכיו.

מתי פונים לאבחון?

* כאשר קיים פער בין יכולותיו של הילד לבין תפקודו בפועל, ולא ברור מהו מקור הפער.

* כאשר ילד חווה קשיים בתפקודו הלימודי, אשר סיוע בדרכים המקובלות לא הביא לתוצאות הרצויות.

* כאשר קיים שילוב של קשיים בתחומי חיים שונים (לימודי/רגשי/חברתי/יחסים במשפחה) ויש צורך להבין לעומק את מקור הקשיים ולטפל בהתאם.

* כאשר יש צורך לקבל החלטה מבוססת סביב שאלות קונקרטיות הקשורות למסגרת החינוכית, כגון הקפצת כיתה, השמה לחינוך מיוחד או מעבר למסגרת חינוכית שונה.

אילו המלצות יכולות להינתן באבחון?

קיים מגוון רחב מאוד של המלצות ואני רואה חשיבות רבה להתאמתן באופן שיאפשר יישום יעיל והפקת המיטב מהתהליך.

המלצות להורים ולילד יכולות להיות למשל על סיוע לימודי (אסטרטגיות למידה, הוראה מתקנת, תרגול במתמטיקה וכו'), על סיוע רגשי (ובמקרה כזה תיבנה תכנית טיפולית מפורטת), על הפניה לגורמים מאבחנים/מטפלים נוספים כגון מרפאה בעיסוק, נוירולוג, קלינאית תקשורת וכו'.

המלצות למסגרת החינוכית גם הן מגוונות מאוד ועשויות לכלול הכוונה בהקשר לימודי, תיווך חברתי, התייחסות לקשר בין הילד לבין מוריו, התייחסות למאפייני הקשב של הילד וכיצד לסייע לו להיות קשוב יותר, המלצות לתיאום בין הצוות החינוכי להורים וכמובן - התאמות לדרכי היבחנות.

סיימנו את תהליך האבחון...ומה עכשיו?

אבחון פסיכודידקטי מאפשר לילד ומשפחתו לצאת לדרך חדשה, המבוססת על תובנות חדשות בנוגע ליכולותיו ותפקודו, לצד המלצות המותאמות להן. בשלב זה עולה פעמים רבות צורך בגורם אשר ילווה את התהליך, "יעשה סדר", ויכוון את ההורים כיצד להתנהל בהמשך הדרך. אני רואה חשיבות רבה לליווי הילד ומשפחתו לאחר תהליך האבחון, על מנת לסייע להם להפיק את המיטב מהתהליך. לפיכך, בסיום התהליך נערכת פגישת סיכום אשר בה נבנית תוכנית התערבות מאורגנת ומפורטת, הכוללת המלצות מפורטות להורים ולמסגרת החינוכית, סדרי עדיפויות ברורים והפנייה לגורמים ספציפיים בהתאם לצורך. כמו-כן, קיימת אפשרות לקביעת פגישת סיכום בבית-הספר, במטרה להביא ליישום יעיל של ההמלצות במסגרת החינוכית. בנוסף, ניתן להמשיך לתהליך של ייעוץ או טיפול אצלי, באם קיימת המלצה בכיוון זה. 

בשלוש השנים האחרונות אני מנחה סדנאות ומעבירה הרצאות בתחום האבחון במכון 'אמירים' במכבים, המיועדות למאבחנים צעירים וותיקים, כאשר הנושא המרכזי שאני מלמדת הוא כיצד לסייע למשפחות להפיק את המירב מתהליך האבחון ולייצר המשכיות בעקבותיו.

האבחונים מתבצעים בקליניקה בנס-ציונה או במודיעין.