Happy smiling kid in glasses is going to

התערבות במסגרת החינוכית

למטופלים - הרחבת מעגל ההשפעה של הטיפול באמצעות בניית תכנית התערבות בבית-הספר.

למאובחנים - פגישת סיכום אבחון בבית-הספר ליישום המלצות האבחון הפסיכודידקטי.

בית הספר הוא מקום בו הילד מבלה שעות רבות ומשיגרת יומו, בו מתעצבת הערכתו העצמית ובו הוא מתנסה באינטרקציות חברתיות אינטנסיביות.

לבית-הספר ולחוויות שהילד צובר בו, יש השפעה גדולה עליו, במגוון תחומים, למשל על הערכתו העצמית. ילדים לומדים לשפוט ולהעריך את עצמם באמצעות הישגיהם בבית-הספר, היחס שהם מקבלים ממוריהם וההשוואה לחבריהם לכיתה. 

כמו כן, פעמים רבות, כאשר ילדים מתמודדים עם קשיים שונים, הדבר בא לידי ביטוי בתפקודם בבית-הספר, בין אם מדובר בקושי לימודי, רגשי או חברתי.

כאשר ילד מתמודד עם קושי, לעיתים קרובות התנהגותו עלולה להתפרש לא נכון. למשל ילד שסובל מחרדה מהשתתפות בשיעור עלול להיתפס כחסר מוטיבציה, ילד עם קשיי קשב והיפראקטיביות ייחשב כ"חצוף", וילד עם קושי בהבנת סיטואציות חברתיות יכול להיתפס כמי שמתעלם מהכללים במכוון. הכיתות בבית-ספר מכילות לרוב בין 30 ל-40 תלמידים, והאפשרות של מורים להבין את נקודת מבטם הסובייקטיבית של כל ילד וילד היא מצומצמת ביותר. לשם כך הצוות החינוכי זקוק להכוונה, שתאפשר לו להבין את עולמו הפנימי של הילד ואת צרכיו, הלימודיים והרגשיים.

אני מאמינה שעל מנת להשיג תוצאות מיטביות בטיפול פסיכולוגי,יש לקחת בחשבון את ההשפעה הגדולה של המסגרת החינוכית ולהיעזר בה על מנת ליצור שינוי.

איך זה משתלב בטיפול פסיכולוגי? 

אם ניקח לדוגמה ילדים שמתמודדים עם בעיות חברתיות, עם קשיים לימודיים , עם קשיי קשב וריכוז או חרדות שונות שפוגעות בתפקוד - ניתן באמצעות הכוונה של הצוות החינוכי ליצור עבורם מסגרת תמיכה משמעותית, שתאפשר להם את התנאים החיוניים לצורך שיפור במצב הרגשי ובתפקוד. הטיפול הפסיכולוגי הופך יעיל יותר כאשר המציאות של הילד נכנסת לתמונה.

בנוסף, מעורבות המטפל מייצרת תיאום בין ההורים לבין הצוות החינוכי, שבמקרים רבים הינו בעל השפעה משמעותית על הילד. עבור ילדים עם בעיות התנהגות למשל, לתיאום בין הגורמים השונים יש ערך טיפולי בפני עצמו.

פעמים רבות נכחתי לראות כיצד התערבות נקודתית, אשר סייעה לצוות החינוכי להבין טוב יותר את הילד ולהתכוונן לצרכיו - הובילה להתקדמות משמעותית במצבו.

פגישת סיכום אבחון בבית-ספר

בסיום אבחון פסיכודידקטי, הורי המאובחן מקבלים דוח כתוב עם המלצות, כולל המלצות למסגרת החינוכית ומתקיימת פגישת סיכום עם ההורים.

בהמשך, כאשר ההורים מוסרים את הדוח לצוות ביה"ס, יש צורך בבניית תכנית התערבות על מנת שיהיה אפשר להפיק את המקסימום מתוצאות הדוח והמלצותיו.

מנסיוני, ראיתי שפעמים רבות יש צורך במעורבות פעילה שלי בתהליך (פגישה משותפת בבית-הספר), על מנת להסביר לעומק את חשיבות ההמלצות ולחשוב על פתרונות משותפים ביחד עם ההורים והצוות - כיצד ניתן לחבר בין המציאות המורכבת של המסגרת החינוכית לבין הצרכים של המאובחן הספציפי. 

המלצות לבית-הספר כוללות לדוגמה - בניית תכנית שמאזנת בין מתן אתגרים לילד לבין התחשבות בקשייו, תיווך חברתי, או התאמות מיוחדות ללמידה ולהיבחנות וכך הלאה. עבור כל ילד ההמלצות הן שונות ומותאמות באופן ייחודי.