Conceptual symbol of human hands making

טיפול מערכתי ב-ADHD

תמיכה וליווי מערכתיים לילדים המתמודדים עם הפרעת קשב וריכוז והוריהם

ילדים המתמודדים עם ADHD - הפרעת קשב וריכוז, נאלצים להתמודד עם ההשלכות הנרחבות של ההפרעה על מגוון תחומים בחייהם, ובהם: התחום הלימודי, החברתי והמשפחתי. כמו-כן, לעיתים מתפתחות בעיות רגשיות ו/או התנהגותיות הנלוות לכך. 

אני מאמינה שמענה נכון לילדים אלה ולמשפחותיהם צריך לכלול את מגוון ההיבטים שעמם הם מתמודדים ולפיכך אני מציעה ליווי מערכתי מקיף ותומך, הכולל:

*הדרכת הורים המכוונת באופן מותאם לצרכים של ילדים עם הפרעת קשב ומשפחותיהם.

*טיפול לילד, בדגש על הגברת הויסות הגופני והרגשי, תוך היעזרות בטכניקות מתקדמות כמו מיינדפולנס ובמכשור של ביופידבק.

* קשר עם המסגרת החינוכית וסיוע ביצירת תיאום בין הצוות להורים ובבניית התערבות חינוכית-חברתית מקיפה בבית-הספר, בהתאם לצרכי הילד.

*הקניית מיומנויות חברתיות, במידה וקיימים קשיים בתחום זה.

*עבודה בשיתוף פעולה עם נוירולוג לצורך מתן אבחנה ובדיקת אפשרויות הטיפול.

*אבחון פסיכודידקטי - לעיתים עולה צורך בבדיקה מקיפה ומעמיקה יותר של יכולותיו וקשייו של הילד. במקרה כזה ניתן לערוך אבחון מקיף, שיאפשר הבנה אינטגרטיבית ובניית תכנית טיפולית מקיפה.